xoves, 31 de marzo de 2016

Información sobre o pleno do 31 de marzo de 2016

Chega a fin de mes, e con él, unha nova sesión plenaria. Por desgraza, o calendario na páxina web do Concello desapareceu, así que tivemos que tirar da xenerosidade allea para poder publicar a orde do día do mesmo: temos poucos colaboradores, pero de calidade.


Entre as cuestións interesantes, as seguintes:

  • Modificación da ordenanza reguladora da taxa por recollida do lixo: atención contribuíntes, haberá que ver de que vai o asunto. Polo momento, a transparencia no concello non permite que trascendan estas cuestións.
  • Orzamentos: sobre isto, varias cuestións
    • Bases de execución: hai unha proposta de modificación, e iso que aínda non as publicaron. De tódolos xeitos, tamén hai unha proposta de que se inclúan as bases "específicas" no acordo de aprobación dos orzamentos. Aínda así, non deberían andarse con tantas voltas, e publicalas. Agora que teñen un portal de referencia, habería que sacarlle partido, ¿non sí?
    • Modificación de crédito: e xa van 3 no que vai de orzamento. Teremos que ver a qué responde.
  • Mocións: deixamos aquí información sobre elas. Polo momento, tan so EU ten a ben publicar o texto íntegro das mocións que presentan, mentres que ENE publica bastante información ó respecto no seu facebook e prensa.

  • Como nota final a este punto, quixeramos mencionar que o PP pretendía presentar unha nova moción sobre a devolución no recibo da agua do correspondente á crise da auga do pasado verán, e en virtude do expresado pola Valedora do Pobo. O feito é que ó ser presentada pola via urxente, o goberno municipal desestimou a súa incorporación. Segundo a nova de Galicia Ártabra - En Narón, no a una moción urgente del PP, sí una de IU a favor de la 2ª República, na que o PP protesta pola inadmisión desta moción fronte a admisión da de EU sobre a II República, o alcalde contesta que "se les pidió que la retirasen a la espera de la contestación de un escrito que se le envió a la Valedora do Pobo hace unos diez dias y que además el tema se trataría sin problema alguno en la comisión correspondiente." engadindo que "a petición de los representantes del grupo de gobierno en la junta de portavoces el representante de Eliximos Narón retiró , sin problemas, dos mociones"

Desta vez, agardamos poder ter un corresponsal a grabar o pleno, aínda que cos mesmos humildes medios de sempre.

Para variar, incombustiblemente, e dada a boa a collida, seguiremos informando.
Ler máis »