luns, 29 de xuño de 2015

Pleno do 19/06/2015: as tribulacións dun corresponsal amateur


Supoñemos que os nosos estimados lectores estarían agardando a publicación dun novo, emocionante, rigoroso e preciso artigo sobre a actualidade política de Narón.  Se é así, as circunstancias obrígannos a dicir que non será moi preciso, pero tentaremos manter o rigor no noso máximo. ¿Cal é a circunstancia que nos impide falar de precisión? Unha suma que iremos describindo no que segue.

Primeiro, para poder facer un artigo preciso, é necesario un corresponsal que estea puntualmente no pleno, de xeito que non perda detalle dende o principio. Neste caso, chegou 4 minutos tarde.  Inocente, pensaba que esta falta non tería repercusións, pero botando unha ollada á orde do día decatouse de que xa se despacharan 2 puntos da mesma. Isto fala ben do sentido da puntualidade no concello, e ó contrario, da do corresponsal en cuestión.

Superado este susto, o noso corresponsal, boligrafo e papel en man, dispúxose a seguir anotando o relativo ós seguintes puntos da orde do día. Sen embargo, naqueles puntos nos que se citaba máis dun nome, foille prácticamente imposible tomar nota dos que saían por boca do secretario, debido á grande velocidade á que falaba. Non agardábamos tampouco que o secretario actuase coma lendo un dictado para alumnos de primaria, pero tampouco que unha persoa que foi quen de tomar apuntes nunha facultade se achase nesa situación. Vista a velocidade á que estaban a sucederse os puntos, e a pouca información que era capaz de anotar, decidiu grabar un fragmento do pleno que deixamos aquí para a evaluación dos nosos lectores:


En canto ó vídeo, queremos resaltar que cando a mesa de presidencia se decatou de que estaban a ser grabados, a velocidade de lectura se reduciu por momentos. Ainda así da un bo exemplo do transcurso da sesión plenaria.

En fin, temos que recoñecer que a nosa primeira tentativa de cobertura dun pleno foi un fracaso. Sen embargo, tamén sabemos que non hai mellor escola ca esa: así que de todo isto sacamos unhas cantas conclusións positivas que podemos aplicar en vindeiros plenos:
  • A puntualidade é imprescindible.
  • Dada a imposibilidade de utilizar bolígrafo e papel para anotar todo aquilo que se dí, será preciso recurrir á tecnoloxía para tomar rexistro de todo o que se fala na sesión. Chegados a esta conclusión, estamos a avaliar a posibilidade de facer un proxecto máis ambicioso: a grabación e publicación das sesións de pleno no concello. Sobre este feito, avanzaremos máis información nunha vindeira publicación.
  • Algo falla na concepción dos plenos: como xa comentamos máis arriba, non pedimos que se faga un dictado de primaria, senón un equilibrio. Un pleno, coma acto público, ten que permitir ós seus asistentes enterarse do que esta a ocorrer. Senón, esa publicidade perde todo o sentido. Dende aquí, cremos que se gañaría moito poñéndose en práctica o seguinte:
    • A lectura de textos debería facerse a unha velocidade e volume apropiado para que calquera persona fose capaz de entender qué se está a dicir.
    • Proporcionar á cidadanía unha base de información sobre a que facer consideracións respecto ó que se vai a debatir. ¿De qué serve poder ir a un pleno se, a pesar de oir o que se fala, non se entende de qué trata, e non se teñen datos para razonar ó respecto? Por exemplo, dispoñer do texto das propostas que le o secretario sería de moita utilidade. De ser así, a velocidade de lectura non sería un tema tan relevante.
      Este punto merece un artigo aparte, xa que habería que abordalo tamén considerando o estado actual da normativa municipal, o regulamento de participación cidadá que non está a ser aplicado, etc ...
Deixando as leccións a un lado, ¿qué hai do contido do pleno? O feito é que a acta todavía non foi publicada, pero a pesar de todo, usaremos os medios á nosa disposición para informar. Entre eles a prensa, e o feito de que para este caso sí se actualizou a páxina web do concello, a pesar de que permanecera en silencio respecto ao anuncio do pleno do que estamos a falar.

En canto ós cargos, inauguramos unha nova páxina na que deixamos publicada a composición do goberno e as súas responsabilidades, e que iremos completando a medida que vaiamos tendo máis información. E non so nos referimos ó acordado neste pleno, senón tamén ás negociacións que están a ter lugar entre TEGA e BNG. Esta situación mantén sen asignar todavía as concellerías de Xestión Orzamentaria, Promoción e Xestión de Polígonos Industriais, Promoción Económica e Infraestruturas Públicas, así como as de Promoción Social e Igualdade, ostentadas no anterior mandato polos edís do BNG Pablo Villamar e Teresa Sabio, respectivamente. Segundo o comentado por TEGA e BNG á prensa, é posible que se chegue a un acordo esta semana que entra, tras debatir internamente no BNG determinadas cuestións "de forma" das que non temos coñecemento. Sabendo de tales negociacións, andivemos buscando pola web e redes sociais convocatorias de reunión entre o BNG e os seus afiliados e simpatizantes, pero non atopamos ningunha. Dende esta publicación lamentamos que non sexa así, sobre todo tendo en conta o plantexamento que tivo este partido durante a campaña electoral, na que sí reuniu a simpatizantes en busca de propostas programáticas e de apoios. Cremos que sería de lei continuar esa aposta e convocar a afiliados e simpatizantes para explicar os termos do acordo de goberno, e permitirlles opinar ó respecto. Por desgraza, so temos constancia de o único partido que está a proceder deste xeito é EU. Aparte de agardar que sigan así, gustaríanos ver que outros partidos se unen a esta mesma dinámica, e nos prestamos a difundir polas redes tales convocatorias.

Outro dos puntos sobre o que podemos informar é respecto ás dedicacións exclusivas. Segundo indica a prensa, no pasado mandato gozaban de tal privilexio Xosé Manuel Blanco, Pablo Mauriz e Catalina García; neste, se lle concede o mesmo beneficio a Marián Ferreiro. Sobre este punto da orde do día o PP votou en contra. Tras ser preguntados ó fin da sesión, so manifestaron que estaban en contra do incremento de gasto que supuña esa dedicación. Coma curiosidade atopada na busca de información, comentaremos que ata o ano 2004 o Concello foi quen de funcionar sen concelleiros con adiación exclusiva. Pola nosa banda, tentaremos facer un seguemento estreito da actividade dos concelleiros con este estatus, para determinar se tal é preciso ou non. No tocante a Catalina García, expresamos xa as nosas reservas nun anterior artigo; ademáis, a aplicación do Regulamento de Participación Cidadá está paralizada dende hai anos, cousa que tampouco di nada no seu favor.


Ao marxe do citado, quedarían outros puntos sobre os que informar dos que non fomos quen de obter información todavía: o mantemento dos postos de persoal eventual, os criterios de productividade e a periodicidade das sesións plenarias. Sobre todos estes, informaremos tan pronto coma nos sexa posible.

Fontes:

Ningún comentario:

Publicar un comentario