luns, 29 de xuño de 2015

Pleno do 19/06/2015: as tribulacións dun corresponsal amateur


Supoñemos que os nosos estimados lectores estarían agardando a publicación dun novo, emocionante, rigoroso e preciso artigo sobre a actualidade política de Narón.  Se é así, as circunstancias obrígannos a dicir que non será moi preciso, pero tentaremos manter o rigor no noso máximo. ¿Cal é a circunstancia que nos impide falar de precisión? Unha suma que iremos describindo no que segue.

Primeiro, para poder facer un artigo preciso, é necesario un corresponsal que estea puntualmente no pleno, de xeito que non perda detalle dende o principio. Neste caso, chegou 4 minutos tarde.  Inocente, pensaba que esta falta non tería repercusións, pero botando unha ollada á orde do día decatouse de que xa se despacharan 2 puntos da mesma. Isto fala ben do sentido da puntualidade no concello, e ó contrario, da do corresponsal en cuestión.

Superado este susto, o noso corresponsal, boligrafo e papel en man, dispúxose a seguir anotando o relativo ós seguintes puntos da orde do día. Sen embargo, naqueles puntos nos que se citaba máis dun nome, foille prácticamente imposible tomar nota dos que saían por boca do secretario, debido á grande velocidade á que falaba. Non agardábamos tampouco que o secretario actuase coma lendo un dictado para alumnos de primaria, pero tampouco que unha persoa que foi quen de tomar apuntes nunha facultade se achase nesa situación. Vista a velocidade á que estaban a sucederse os puntos, e a pouca información que era capaz de anotar, decidiu grabar un fragmento do pleno que deixamos aquí para a evaluación dos nosos lectores:


En canto ó vídeo, queremos resaltar que cando a mesa de presidencia se decatou de que estaban a ser grabados, a velocidade de lectura se reduciu por momentos. Ainda así da un bo exemplo do transcurso da sesión plenaria.

En fin, temos que recoñecer que a nosa primeira tentativa de cobertura dun pleno foi un fracaso. Sen embargo, tamén sabemos que non hai mellor escola ca esa: así que de todo isto sacamos unhas cantas conclusións positivas que podemos aplicar en vindeiros plenos:
 • A puntualidade é imprescindible.
 • Dada a imposibilidade de utilizar bolígrafo e papel para anotar todo aquilo que se dí, será preciso recurrir á tecnoloxía para tomar rexistro de todo o que se fala na sesión. Chegados a esta conclusión, estamos a avaliar a posibilidade de facer un proxecto máis ambicioso: a grabación e publicación das sesións de pleno no concello. Sobre este feito, avanzaremos máis información nunha vindeira publicación.
 • Algo falla na concepción dos plenos: como xa comentamos máis arriba, non pedimos que se faga un dictado de primaria, senón un equilibrio. Un pleno, coma acto público, ten que permitir ós seus asistentes enterarse do que esta a ocorrer. Senón, esa publicidade perde todo o sentido. Dende aquí, cremos que se gañaría moito poñéndose en práctica o seguinte:
  • A lectura de textos debería facerse a unha velocidade e volume apropiado para que calquera persona fose capaz de entender qué se está a dicir.
  • Proporcionar á cidadanía unha base de información sobre a que facer consideracións respecto ó que se vai a debatir. ¿De qué serve poder ir a un pleno se, a pesar de oir o que se fala, non se entende de qué trata, e non se teñen datos para razonar ó respecto? Por exemplo, dispoñer do texto das propostas que le o secretario sería de moita utilidade. De ser así, a velocidade de lectura non sería un tema tan relevante.
   Este punto merece un artigo aparte, xa que habería que abordalo tamén considerando o estado actual da normativa municipal, o regulamento de participación cidadá que non está a ser aplicado, etc ...
Deixando as leccións a un lado, ¿qué hai do contido do pleno? O feito é que a acta todavía non foi publicada, pero a pesar de todo, usaremos os medios á nosa disposición para informar. Entre eles a prensa, e o feito de que para este caso sí se actualizou a páxina web do concello, a pesar de que permanecera en silencio respecto ao anuncio do pleno do que estamos a falar.

En canto ós cargos, inauguramos unha nova páxina na que deixamos publicada a composición do goberno e as súas responsabilidades, e que iremos completando a medida que vaiamos tendo máis información. E non so nos referimos ó acordado neste pleno, senón tamén ás negociacións que están a ter lugar entre TEGA e BNG. Esta situación mantén sen asignar todavía as concellerías de Xestión Orzamentaria, Promoción e Xestión de Polígonos Industriais, Promoción Económica e Infraestruturas Públicas, así como as de Promoción Social e Igualdade, ostentadas no anterior mandato polos edís do BNG Pablo Villamar e Teresa Sabio, respectivamente. Segundo o comentado por TEGA e BNG á prensa, é posible que se chegue a un acordo esta semana que entra, tras debatir internamente no BNG determinadas cuestións "de forma" das que non temos coñecemento. Sabendo de tales negociacións, andivemos buscando pola web e redes sociais convocatorias de reunión entre o BNG e os seus afiliados e simpatizantes, pero non atopamos ningunha. Dende esta publicación lamentamos que non sexa así, sobre todo tendo en conta o plantexamento que tivo este partido durante a campaña electoral, na que sí reuniu a simpatizantes en busca de propostas programáticas e de apoios. Cremos que sería de lei continuar esa aposta e convocar a afiliados e simpatizantes para explicar os termos do acordo de goberno, e permitirlles opinar ó respecto. Por desgraza, so temos constancia de o único partido que está a proceder deste xeito é EU. Aparte de agardar que sigan así, gustaríanos ver que outros partidos se unen a esta mesma dinámica, e nos prestamos a difundir polas redes tales convocatorias.

Outro dos puntos sobre o que podemos informar é respecto ás dedicacións exclusivas. Segundo indica a prensa, no pasado mandato gozaban de tal privilexio Xosé Manuel Blanco, Pablo Mauriz e Catalina García; neste, se lle concede o mesmo beneficio a Marián Ferreiro. Sobre este punto da orde do día o PP votou en contra. Tras ser preguntados ó fin da sesión, so manifestaron que estaban en contra do incremento de gasto que supuña esa dedicación. Coma curiosidade atopada na busca de información, comentaremos que ata o ano 2004 o Concello foi quen de funcionar sen concelleiros con adiación exclusiva. Pola nosa banda, tentaremos facer un seguemento estreito da actividade dos concelleiros con este estatus, para determinar se tal é preciso ou non. No tocante a Catalina García, expresamos xa as nosas reservas nun anterior artigo; ademáis, a aplicación do Regulamento de Participación Cidadá está paralizada dende hai anos, cousa que tampouco di nada no seu favor.


Ao marxe do citado, quedarían outros puntos sobre os que informar dos que non fomos quen de obter información todavía: o mantemento dos postos de persoal eventual, os criterios de productividade e a periodicidade das sesións plenarias. Sobre todos estes, informaremos tan pronto coma nos sexa posible.

Fontes:
Ler máis »

mércores, 17 de xuño de 2015

19/06/2015 - Convocatoria Extraordinaria de Pleno ocultaLamentablemente, estamos a ser testemuñas de novo dunha convocatoria de pleno non anunciada nos medios dixitais do Concello.

Curiosamente, comprobando se a convocatoria fora publicada na web municipal, descubrimos que, un día antes de ter lugar a sesión de constitución, foi publicada unha nova coa convocatoria. O divertido e que días antes, nos publicamos un artigo queixándonos da ausencia de información neste aspecto. Tamén, resulta curioso, e non exento de fachenda, que nesa nova se anuncie a proclamación do alcalde, cando é un feito que, ainda que se poida prever, non se ve materializado ata que se realiza a votación nesa sesión.

Sumando isto e aquilo, non podemos pensar outra cousa que seguiremos coa mesma tónica en canto a información á veciñanza, transparencia e interese pola participación. Ogallá os feitos den por errado este razonamento.

A continuación, indicamos os datos da sesión e a orde do día da mesma:

Órgano: Pleno
Caracter da Sesión: extraordinaria
Día: venres 19 de xuño de 2015
Hora: 10:00h
Lugar: Casa do Concello
Segunda convocatoria: mesma hora, dous días despóis.
Data da notificación: martes 16/06/2015

Orde do día:
 1.  Dar conta de resolucións da Alcaldía sobre designación de Tenientes de Alcalde, Delegados da Alcaldía, membros da Xunta de Goberno Local, e delegacións feitas pola alcaldía na Xunta de Goberno Local.
 2. Dar conta da constitución dos grupos políticos e os seus integrantes e portavoces.
 3. Proposta de nomeamento de representante do Concello ante a Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol.
 4. Proposta de designación de representante municipal na Comisión de Participación Cidadá da estructura da Área Sanitaria de Ferrol.
 5. Proposta de modificación da Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño.
 6. Proposta de nomeamento de representantes do pleno ante os padroados de Cultura e Deportes.
 7. Proposta de nomeamento de representante do pleno ante o consello de administración da empresa COSMA. S.A.
 8. Proposta de nomeamento de representantes do pleno ante o padroado da Fundación Parque Científico Tecnolóxico do Río do Pozo.
 9. Proposta de nomeamento dun representante do pleno ante o padroado da Fundación "Terra de Trasancos".
 10. Proposta de nomeamento dun representante do pleno na Asociación Costa Noroeste.
 11. Proposta de nomeamento de representantes do pleno na Mesa Local do Comercio de Narón.
 12. Proposta de nomeamento dun representante do pleno na Cruz Vermella.
 13. Proposta de nomeamento dos representantes municipais nos Consellos Escolares.
 14. Proposta de nomeamento dos representantes municipais no Consello Escolar Municipal.
 15. Proposta de Nomeamento dun representante do Concello de Narón no Consorcio do Camiño Inglés.
 16. Proposta de nomeamento dun representante do Concello de Narón no Fondo Galego de Solidaridade.
 17. Proposta sobre nomeamento de representantes no Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón.
 18. Proposta de periodicidade das Sesións Ordinarias do Pleno da corporación.
 19. Proposta de creación e composición da Xunta de Portavoces e demáis comisións municipais informativas permanentes.
 20. Proposta de creación e composición da Comisión Especial de seguimento da revisión do PXOM de Narón.
 21. Proposta de mantemento dos postos de persoal eventual do Concello de Narón.
 22. Proposta de aprobación de dedicacións exclusivas de cargos públicos.
 23. Proposta de aprobación de criterios xerais de productividade para o persoal ao servicio do Concello de Narón

Reflexións

 •  A hora do pleno nos parece inasumible para permitir a participación da cidadanía interesada no mesmo. Polo que sabemos, parece que o motivo que se quere dar dende o concello é que así se lles facilita a vida ós funcionarios durante a época de verán. De ser así, trátase dun bo xesto; sen embargo, o goberno estase a esquecer da cidadanía, e o ideal sería acadar un equilibrio. Facer un pleno ás 20:00h non privaría ós funcionarios de poder desfrutar da tarde, e o feito de ter que asistir fora de horario podería ser gratificado coma calquera hora extraordinaria. Neste punto, agardamos os comentarios dos lectores e dos propios funcionarios.
 • Agardamos que tódalas entidades que constan no Rexistro de Entidades do Concello recibiran esta comunicación, tal e como se garante no artigo 34.3 do Regulamento de Participación Cidadá de Narón
  O Concello entregara a orde do dia do pleno de forma telemática, con opcion de confirmacion, coa antelacion que fora posible
 • Coma parte da veciñanza, descoñecemos actualmente a función da maioría dos entes mencionados nesta orde do día. A saber: 
  • Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol
  • Comisión de Participación Cidadá da estructura da Área Sanitaria de Ferrol
  • Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Fundación Parque Científico Tecnolóxico do Río do Pozo
  • Fundación "Terra de Trasancos"
  • Asociación Costa Noroeste
  • Mesa Local do Comercio de Narón
  • Consorcio do Camiño Inglés
  • Fondo Galego de Solidaridade
  • Comisión Especial de seguimento da revisión do PXOM de Narón
  Cremos que sería preciso informar da súa función, composición e actividade, así coma do custo para o Concello e as cantidades que perciben ou poidan percibir os seus membros. Este último punto non se trata dun arranque de paranoia, senón que ven fundamentado: tras buscar lexislación relativa ós padroados das Fundacións, fomos dar coa Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que no seu artigo 15.4 expón que:
  Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
  No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del Protectorado.
 • Entre os cargos que se asignarán, vemos que está o de representantes no Consello Xeral de Participación Cidadá. Gustaríanos que os seleccionados para este cargo botasen a andar de novo o regulamento. Para iso, sería imprescindible que publicasen canto antes un cronograma onde se especificasen as datas e periodicidade de convocatoria  dos Consellos Territoriais e Sectoriais.
 • Respecto ós postos eventuáis, sería interesante saber o tempo que levan en vigor. No caso de levar varios anos, poderían gañar consideración de necesarios, caso no que sería preciso convocar unha oposición para cubrilos. De tratarse de postos sen unha cualificación especial, tal vez se poderían plantexar formulas paliativas contra a situación de desemprego actual: por exemplo, facer contratos rotativos, permitindo a desempregados sen prestación nen subsidio acceder durante uns meses a un posto de traballo, os suficientes como para permitir despóis desfrutar da prestación por desemprego en caso de non atopar outro emprego.Antes de rematar, quixéramos agradecer de novo a EU e ó seu concelleiro André Abeledo o bo xesto de ternos proporcionado os datos desta convocatoria de pleno. Por outra banda, tamén queremos resaltar os seus esforzos a nivel participativo, materializados nunha reunión para afiliados e simpatizantes que farán este mércores 17 de xuño no Local Social de Castro ás 20.30h para debatir os seguintes puntos:
 • Información da Constitución de Grupo Mixto e posicionamento.
 • Varios
Dado que xa tivemos algún comentario ó respecto, queremos clarificar que non é que sexamos unha publicación aliñada con esta forza política, senón que se trata de algo circunstancial. Estamos desexando que cunda o exemplo entre as demáis forzas políticas, momento no cal, adicaremos tamén unhas liñas a gabar a súa actitude.

Fontes:
Ler máis »

sábado, 13 de xuño de 2015

Crónica da sesión de constitución

Hoxe foi un gran día para Narón, segundo o expresado polo noso corresponsal, que accedeu a unhas bancadas do salón de plenos ateigadas de xente breves intres antes de que comezase a sesión. Tanto era así que parte do público permaneceu en pé toda a sesión.

Neste punto, temos que desculparnos ante os lectores por unha imprecisión na nosa convocatoria: se ben os concelleiros debían acceder ao salón de plenos no segundo andar, o público debía facelo dende o terceiro, onde están as bancadas. Algo que teremos en conta para vindeiras ocasións.

A sesión comezou puntual. O secretario procedeu á lectura dos artigos da Ley 5/1985 que recollimos no noso artigo "¿E agora que xa foron as eleccións, que vai ser?" , explicando o plan para a sesión.

Primeiro, a creación da mesa presidida polos membros de maior e menor idade de entre os concelleiros electos. Neste caso, Jose Manuel Blanco, por TEGA, con 62 anos e Marcos López, polo PP e con 35 anos. Ambos pasaron a ocupar un sitio na mesa de presidencia.
Unha vez feito, procedeuse ao xuramento do cargo en orde alfabética, que ten que obligatoriamente facerse prometendo lealdade ao rei e defender a constitución. Neste punto, en función da súa ideoloxía, varios dos concelleiros elixiron facer pequenas modificacións a este xuramento. André Abeledo (EU) prometeu a pesar do citado, seguir sendo fiel ós seus ideais republicanos. Por outra banda, Hipólito Fariñas xurou polo seu honor defender o cargo. Pablo Villamar (BNG) indicou que facía o xuramento por imperativo legal, supoñemos que en virtude das discrepancias do seu partido respecto á coroa e ao ordenamento constitucional. Durante o proceso de xuramento puidemos comprobar que, se ben os concelleiros de TEGA, EU e algúns do PP eran aplaudidos, e ENE recibiu algún aplauso tímido, o PSdeG-PSOE e BNG non recibiron apenas ningún.

 Tras isto, procedeuse a realizar a votación do alcalde. O voto, segredo, foi introducido nunha urna de cristal situada fronte a mesa de presidencia polos concelleiros, que foron pasando de novo en orde alfabética, ainda que os últimos votos introducidos foron os dos compoñentes da mesa, primeiro Marcos López, e por último José Manuel Blanco. A continuación fíxose o reconto, do que resultou o seguinte:

 • José Manuel Blanco: 14 votos
 • Miguel de Santiago: 5 votos
 • André Abeledo: 1 voto
 • En branco: 1 voto
Tras o reconto, ofreceuse a posibilidade ós concelleiros de explicar o seu voto, pero ningún fixo uso da palabra.
O xa alcalde procedeu a facer un pequeno discurso prometendo manter a Narón no bo camiño do crecemento, e agradecendo a confianza depositada. Tras isto, entregóuselle o bastón de mando, durante o cal recibiu o aplauso dunha parte importante do público (a bancada esquerda, e a parte baixa da dereita). Despóis, procedeu á entrega dos colgantes que acreditan ós novos concelleiros coma tales, tamén co aplauso do público. Unha vez feito isto, o alcalde comunicou que xa fora da orde do día habería "uns pinchos" na cafetería situada na planta superior. O noso corresponsal non asistiu, pero nos agardamos que non se tratase dun acto ostentoso nin excesivo, xa que correrá a cargo do erario público de Narón.

Conclusións e curiosidades varias

 • Os resultados da votación fannos crer que de novo se inviste como alcalde a José Manuel Blanco co apoio de PSdeG-PSOE e BNG. Isto contrasta con determinado feito: durante o xuramento dos cargos, os concelleiros de ámbalas dúas forzas non recibiron recoñecemento algún dos seus socios de TEGA. ¿Cómo pode ser isto? Parece un tanto triste que a esta asociación non sexa valorada entre as filas de TEGA, e fai pensar que, máis que sociedade, é unha relación desigual, con trato de inferioridade para estas dúas forzas.
 • Sorpréndenos o voto en branco. Sospeitamos que este voto foi o emitido polo concelleiro de ENE, ainda que descoñecemos cal é o significado deste xesto. Por unha banda foi o primeiro en dicir ante a prensa que rexeita pactar con TEGA, máis despois aparece un voto en branco. Queremos destacar que un voto en branco é un risco porque non permite garantir con fiabilidade quen o emite. De feito, podería ter ocurrido que alguén das filas de PSdeG-PSOE ou BNG emitisen tal voto en branco. Nese caso, pertencería a Alfonso Casal un dos votos a Blanco (que non é o mesmo). Deixamos este feito para a reflexión dos lectores, e do propio concelleiro.
 • Outra cousa que nos parece curiosa é o feito de facer a elección do alcalde mediante voto segredo, pero ó final da mesma dar a posibilidade de que os concelleiros poidan explicar a súa decisión. Isto resulta cando menos paradóxico. 
 • Nalgún momento tras a votación do alcalde, fíxose lectura dunha cifra sobre a cal o noso corresponsal non anotou o concepto claramente. Falábase de algo máis de 8 millóns de euros nas arcas do concello, pero descoñecemos se é o saldo actual dunha conta, ou a qué corresponde a cifra. Dende aquí nos gustaría comentar que para facer unha análise do estado contable do concello non chega con citar o saldo dunha conta. Hai que ter en consideración outras moitas cousas. Por exemplo, os créditos, servizos, etc ... pendentes de abono por parte do Concello. Por este motivo, consideramos que se trata de algo meramente publicitario e carente de rigor.
Dado que o noso corresponsal non puido levar consigo unha cámara, non podemos dar testemuña gráfica do evento. Neste punto quedamos abertos a colaboracións dos asistentes, e á publicación do material recollido polo corresponsal de TV de Ferrol alí presente.

Por outra banda, os lectores tamén poden consultar o seguinte artigo de La Voz de Galicia onde se relatan as investiduras da comarca, minuto a minuto: http://www.lavozdegalicia.es/retransmision/ferrol/ferrol/2015/06/13/directo-sesiones-investidura-ferrol-comarca/01071434181724885409891.htm

Para calquera colaboración, os lectores poden escribirnos a

Ler máis »

venres, 12 de xuño de 2015

A sesión de constitución oculta: democracia de baixa calidade

Tal e como prometéramos na nosa anterior publicación, informámosvos da data, lugar e hora da sesión de constitución do novo goberno municipal:

Data: sábado 13 de xuño de 2015
Hora: 12:00h
Lugar: Concello de Narón, segundo andar

Tal e como indicábamos nesa publicación, a sesión ten caracter público, así que poderá asistir calquera cidadán que o desexe. Dende Narón Aberto, convidamos a tódolos cidadáns a participar nun acto que para nos resulta de grande importancia. Nesta sesión, os concelleiros xurarán o seu cargo, e nada mellor que facelo ante aqueles que depositaron neles a súa confianza para xestionar os recursos municipais no beneficio da cidadanía. Tamén consideramos que é unha boa ocasión para coñecer en persoa aqueles que se van sentar con tal responsabilidade no salón de plenos do Concello. Ademáis, no caso de aqueles partidos con menor representación resulta especialmente importante, xa que o feito de xurar o cargo co respaldo dos seus electores e simpatizantes lles a relevancia que ás veces non se lles concede, por ser poucos, ainda que tras deles estea depositada a confianza de centos de persoas.

Aparte desta recomendación, que nos mesmos seguiremos de bo grado, tamén usaremos este artigo para lamentar a falta absoluta de información respecto a este evento. Despóis de buscar na prensa e revisar todas as seccións da web municipal, non fomos quen de atopar nada ó respecto. Un podería pensar que é debido a que o concello ten un goberno en funcións que o limita neste sentido. Sen embargo, atopamos que dende que foi disolta a cámara sí se fixeron publicacións nesta web, de modo que esta non sería unha excusa válida. Ainda máis, despois de rebuscar entre as páxinas web e redes sociais dos distintos partidos con representación, tampouco atopamos nada ó respecto.
De feito, temos que agradecer ao novo concelleiro por EU, André Abeledo o ternos proporcionado esta información, e agardamos que este bo xesto se convirta nunha constante durante os próximos catro anos. Tamén nos gustaría crer que este xesto será imitado polos demáis concelleiros, en virtude de todo o expresado polos seus partidos durante a campaña electoral.

Non nos parece comezar con bo pe o ignorar á cidadanía nunha data que cremos importante, sobre todo despóis dunha campaña electoral na que se repetiu ata a saciedade termos coma "participación", "transparencia", "democracia" e outros que en situacións similares parecen alonxados das prácticas habituais neste Narón noso.

Sen máis, agardamos que o lector considere relevante esta data e asista a esta cita. En tal caso, verémonos aló.
Ler máis »

luns, 8 de xuño de 2015

¿E agora que xa foron as eleccións, qué vai ser?


Probablemente a maioría da cidadanía se plantexase nalgún momento qué ocorre tras as eleccións. O normal é que a prensa de unha resposta sinxela a esa pregunta, sen entrar en detalles:E dado o farragoso de enterarse do funcionamento de algo neste país, moita da xente renuncia a sumerxirse nas profundidades do mar de leis que asolaga o noso espazo normativo.

Por este motivo, decidimos facer un artigo onde se conte cales son os seguintes pasos a dar para formar o novo goberno municipal.

Neste caso, é a Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General a que nos indica nos seus capítulos VIII. Mandato y constitución de las Corporaciones Municipales e IX. Elección del Alcalde .

Concretamente, resultan do noso especial interese os seguintes artigos:

Artículo 194

 1. El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir de la fecha de su elección en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de esta Ley Orgánica.
 2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Artículo 195

 1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
 2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.
 3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona.
 4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes.

Artículo 196

En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
 1. Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
 2. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo.
 3. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número devotos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
  En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales.

Artículo 108.8

En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.Conclusións

Segundo o expresado na lei, e dado que non se formulou recurso contencioso electoral, se contamos 20 días dende o 24 de Maio sáenos que o vindeiro sábado 13 de Xuño de 2015 terá lugar a constitución da nova Corporación Municipal en sesión pública. Agardamos que compareza a maioría absoluta dos concelleiros electos. Do contrario, sería preciso repetir a sesión dous días despóis.

Nesta mesma sesión se fará a elección do novo alcalde. Dado que non hai unha victoria por maioría absoluta, será preciso realizar votación.
Neste proceso de votación descubrirase con qué apoios conta o novo alcalde. TEGA so precisa de un concelleiro máis para acadar esa maioría absoluta, así que a dúbida está en cal dos seus socios no anterior goberno (PSdeG-PSOE ou BNG) será o elixido. E mencionamos só a estes dous partidos dado que ENE declarou públicamente a súa negativa a pactar con TEGA [+ información], e deducimos o mesmo das declaracións de EU [+ información]. Por outra banda, o signo do voto emitido servirá coma declaración de intencións de cada unha das forzas:
 • Un voto en branco será unha concesión á maioría
 • Os que voten á súa propia forza estarán facendo unha mostra de independencia respecto á liña exposta por esta maioría.
Dende esta publicación, animamos á cidadanía a participar neste evento. No momento de publicar este artigo descoñecemos a hora na que terá lugar esa sesión. Cando dispoñamos de tal información, farémola pública.
Ler máis »