venres, 27 de novembro de 2015

Aluvión de subvencións da Deputación


Nos pasados días a Deputación da Coruña publicou un aluvión de convocatorias de subvencións. Polo xeral temos costume de poñelas na nosa páxina de Facebook, pero ó ser tantas cremos que acabariamos agobiando tanto a certos lectores que correriamos o risco de que deixasen de seguirnos. Por este motivo, decidimos condensar todos estes anuncios nesta publicación do blog, clasificadas polos colectivos de interese.

Concellos

Neste caso, advertimos que estaremos pendentes de ver se o noso estimado Concello de Narón concorre a elas, ou deixa pasar oportunidades -cando sabemos que a nivel tributario, á veciñanza de Narón non lle están a perdoar nin 3€ para facer unha andaina-. Aplíquense pois:
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11146 - Acordo da Xunta de Goberno de 5/11/2015. Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11139 - Convocatoria de subvencións provinciais (ano 2016), de concorrencia competitiva dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL)
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11269 - Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11270 - Bases específicas da convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11267 - Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para investimentos en promoción turística durante o exercicio 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11263 - Bases reguladoras do Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11262 - Bases reguladoras do Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de servizos sociais no ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11255 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar animadores culturais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11258 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11254 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11253 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para realizar actividades culturais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11252 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11251 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11250 - Acordo Xunta de Goberno 17/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11249 - Bases reguladoras do Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11246 - Bases reguladoras do Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de programas de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11268 - Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para actividades de promoción turística durante o exercicio 2016
  Ver BOP 

Entidades

 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11449 - Bases específicas reguladoras da convocatoria de subvencións de agricultura dirixidas ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11448 - Bases específicias da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11447 - Bases específicas reguladoras da convocatoria de subvencións de agricultura dirixidas ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11446 - Bases específicas reguladoras da convocatoria de subvencións de fomento pesqueiro dirixidas ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11445 - Bases específicas reguladoras da convocatoria de subvencións de fomento pesqueiro dirixidas ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016
  Ver BOP  
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11440 - Bases especificas da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2016
  Ver BOP

Entidades sen fins de lucro

 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11148 - Acordo da Xunta de Goberno de 5/11/2015. Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11429 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11428 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11427 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11426 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11423 - Acordo Xunta e Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito nacional e internacional, durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11421 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11420 - Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero da Deputación Provincial da Coruña 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11419 - Acordo Xunta de Goberno 20/11/15. Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento do deporte, durante o ano 2016
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11418 - Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas sociosanitarios, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11417 - Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.
  Ver BOP
 • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
  2015/11415 - Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.
  Ver BOP

Ningún comentario:

Publicar un comentario