venres, 15 de setembro de 2017

URXENTE - Alegacións sobre o PXOM de Narón - O prazo remata luns 18 de setembro!

Sabiamos que isto pasaría: a falta de información pública por parte do Concello, a ausencia de asembleas veciñais respecto a este tema, o paroxismo da mecánica de participación cidadá en Narón, o aparente desinterese por parte dos partidos con representación no Concello -salvo contadas queixas [1],[2]-, a nosa falta de recursos e tempo ... Imaxinabamos que chegariamos á recta final do prazo de presentación de alegacións, e aparecerían alegacións importantes a presentar respecto do PXOM. Peor sería que aparecesen unha vez pechado o prazo, pero velaquí estamos.

Hai escasas horas enterámonos de que o colectivo de Castro que leva anos loitando contra a instalación da cementeira no Polígono do Río do Pozo, e que acadou que os tribunais a recoñecesen como ilegal, atopou que o novo PXOM, lonxe de corrixir esa situación, insiste nela. Así, no novo texto, o Concello pretende que o chan no que está instalada de xeito ilegal a factoría, teña a consideración axeitada para que reinicie a súa actividade de xeito legal.

Por outra banda, nos redactamos un humilde texto de alegación no que reclamamos que o hórreo que pertence ao conxunto Convento Sagrado Corazón y Santuario do Corazón de María (Pazo de Baltar) sexa catalogado e protexido polo PXOM e Patrimonio.

 

Cómo enviar as alegacións?

Andamos escasos de tempo: segundo o establecido na páxina habilitada para o período de información pública do PXOM, e tal como anunciaramos no noso anterior artigo, o prazo para enviar as alegacións  finaliza o vindeiro luns 18 de setembro. Así que por orde de axilidade, incluímos aquí a forma de enviar as alegacións:

 1. Enviar o texto das alegacións ([Cementeira], [Horreo]) través do correo electrónico: avaliacion.ambiental.estratexica@xunta.gal, cumplimentando antes nome, apelidos, DNI e domicilio. 
 2. Enviar o texto das alegacións usando o formulario habilitado na web Conselleria de Medioambiente e Ordenación do Territorio
 3. Imprimir o PDF das alegacións ([Cementeira], [Horreo]), cumplimentalo e envialo mediante fax remitido ao número 981 541 048
 4. Imprimir o PDF das alegacións, cumplimentalo, e presentalo  no rexistro administrativo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, situado en San Lázaro s/n, en Santiago de Compostela. Realmente non será preciso achegarse a Santiago para presentalo, xa que a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica no seu artigo 16.4 que:

  Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
  a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
  b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
  c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
  e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

IMPORTANTE: tal e como se indica no documento TRÁMITE DE CONSULTAS PARA A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA ORDINARIA será necesario cumplir o seguinte:
En calquera dos medios empregados deberá identificarse quen formula as observacións e suxestións (nome da unidade administrativa, ou nome do colectivo, ou nome e apelidos da persoa), facilitando tamén os datos de contacto.


Dende aquí, aínda que o prazo é breve, animamos a toda a cidadanía a enviar unhas alegacións que -na nosa opinión- é de xustiza presentar. E se dispoñen dunha conta de correo electrónico, non lles custará nin sequera sair da casa. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario